DASU infomøde

DASU infomøde
03/10-2019

Vejsportsudvalget afholder info- og dialogmøde vedr. forslag til reglements-ændringer indenfor vejsport.
Er for alle interesserede.

Afholdes i Carl Nielsen Hallen, Lumbyvej 62, 5792 Årslev d. 3. okt. kl. 19 - 21.30.

På mødet fremlægges og drøftes forslag til ændringer til reglement 2020, se bilag.

Tilmelding tii Ole Skov senest den 30/9-2019

Forslag (bilag):
- Reglementsændring 2020
- Klasseinddeling 2020